Nejbližší termíny

Orientační přehled nejbližších termínů, které se vztahují na pražské pionýrské skupiny. Termíny si můžete kliknutím přidat do svého Google kalendáře.

 • Hlášení letních prázdnin na magistrát

  pátek 14. června 2024
  Další informace: https://pionyr.cz/dokumenty/?down=321bfde9-0c0b-4b82-9989-70f8023837eb

  Příjemce  magistrátních grantů je povinen nejpozději 15 dní před začátkem prázdnin, během nichž se tábor uskuteční, zaslat poskytovateli elektronický formulář „Upřesnění tábora v době školních prázdnin“.

 • Nejzazší termín pro zřeknutí se nároků na dotace MŠMT

  sobota 31. srpna 2024

  Nejzazší termín pro zřeknutí se nároků na dotace MŠMT; zříci je možné se celého nároku či jen části; zřeknutí musí být učiněno písemně.

 • Vyúčtování dotací MŠMT - PROČ I.- Jedeme dál

  pondělí 23. září 2024
  Další informace: https://pionyr.cz/dotace

  Tyto dotace POP nesumarizuje a nepřerozděluje, je ale možné se domluvit na kontrole na POP ještě před odevzdáním na Ústředí Pionýra. V případě zájmu (nebo dotazů) kontaktujte Rybíze lukas.breburda@praha.pionyr.cz, 720 526 881.

 • Odevzdání přehledu realizovaných táborů

  pondělí 30. září 2024

  .

 • Vyúčtování dotací MŠMT - PROČ II.+III. a VVŘ

  pondělí 28. října 2024
  Další informace: https://pionyr.cz/dotace

  Takto označené dotace POP nesumarizuje a nepřerozděluje, je ale možné se domluvit na kontrole na POP ještě před odevzdáním na Ústředí Pionýra. V případě zájmu (nebo dotazů) kontaktujte Rybíze lukas.breburda@praha.pionyr.cz, 720 526 881

 • Vyúčtování dotací MŠMT (akce, nájmy) II. kolo

  pondělí 4. listopadu 2024
  Další informace: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vmCHuB_NILokh75UCmjv4CQ1S0oGFWxU

  Krátkodobé akce za období od 1. 6. (tzv. „II. kolo“) a nájmy a provozní náklady kluboven.

 • Výpravy za přírodou + Aktivity v oblasti integrace dětí s omezenými možnostmi

  pondělí 11. listopadu 2024
  Další informace: https://pionyr.cz/dotace

  Termín vyúčtování dotace je stanoven do konce měsíce následujícího po realizaci aktivity, nejpozději však do 11.11.2024.

  Tyto dotace POP nesumarizuje a nepřerozděluje, je ale možné se domluvit na kontrole na POP ještě před odevzdáním na Ústředí Pionýra. V případě zájmu (nebo dotazů) kontaktujte Rybíze lukas.breburda@praha.pionyr.cz, 720 526 881.

 • Aktivity v oblasti integrace dětí s omezenými možnostmi

  sobota 30. listopadu 2024
  Další informace: https://pionyr.cz/dotace

  Vyúčtování táborů s integračními prvky se předkládá do 30.9.2024, vy­účtování krátkodobých akcí postupně vždy do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla akce realizována nejpozději však do 30. 11. 2024.

  Tyto dotace POP nesumarizuje a nepřerozděluje, je ale možné se domluvit na kontrole na POP ještě před odevzdáním na Ústředí Pionýra. V případě zájmu (nebo dotazů) kontaktujte Rybíze lukas.breburda@praha.pionyr.cz, 720 526 881.

© 2024 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz