Kontakty

Pionýr, z. s. – Pražská organizace Pionýra

Senovážné náměstí 977/24
110 00 Praha 1
Vstup přes vrátnici v přízemí, výtahem do 5. patra, od výtahu vpravo na konec chodby
Mapa

E-mail: tajemnik@praha.pionyr.cz
Datová schránka: fwgdsn8
IČ: 00536849 (výpis z rejstříku)
DIČ: CZ00536849

Číslo účtu: 2099562001/5500
Číslo účtu (pro potřeby oddílu Rondel): 2401432778/2010
Upozorňujeme, že operace na transparentních účtech jsou zveřejňovány.

Michal „Krtek“ Rejzek
Tajemník a předseda POP
Tel.: 777 248 701
E-mail: tajemnik@praha.pionyr.cz

Úřední hodiny kanceláře

Aktuální úřední hodiny naleznete vždy v posledních článcích.

Služby nabízené kanceláří POP, VV PRP a PVC 01

Prostory

 • Nabídka prostor v sídle POP pro pořádání školení či obdobných akcí
  • Senovážné náměstí 24, Praha 1, 5. patro, od výtahu vpravo
  • Zasedačka POP – cca 15 míst (projektor, plátno, chromecast) – viz článek
  • Kuchyňka (rychlovarná konvice, lednice, kávovar, mikrovlnka)
  • Hygienické zázemí na patře
 • Přístup na internet v prostorách sídla POP (WiFi, LAN)

Materiál

Administrativa a účetnictví

 • Poradenská pomoc při zpracování dotací a grantů (po domluvě s ekonomem POP)
 • Pomoc při zpracování účetnictví, možnost vedení účetnictví (po domluvě s ekonomem POP, vedení účetnictví za poplatek)
 • Pomoc s provedením registrací – zápisy do RISP, tisk Registračních listů (po domluvě s tajemníkem POP – nejlépe vždy do konce prosince před registrací)
 • Poradenská služba pro pořádání vzdělávacích akcí PS či PC (po domluvě s garantem PVC 01)

Personální účast

 • Po domluvě účast vyžádaných členů VV PRP (předseda, ekonom apod.) na jednáních Rad či Vedení PS
 • Po domluvě účast vyžádaných členů PVC 01 (garant, lektoři, …) na vlastních vzdělávacích akcích a ve zkušebních komisích (v závislosti na možnostech PVC 01)

Pionýrské vzdělávací centrum 01 („PVC 01“)

PVC 01 – Praha je vnitřní organizační jednotka Pražské organizace Pionýra bez vlastní právní subjektivity. Je řízeno garantem a zajišťuje krajské vzdělávací aktivity.

Garant PVC01
Martin „Činčila“ Prejza
Tel.: 728 338 336
E-mail: vzdelavani@praha.pionyr.cz

Další informace (vč. nabídky kurzů) naleznete stránce vzdělávání.

Výkonný výbor PRP

Výkonný výbor Pražské rady Pionýra je výkonným orgánem Pražské organizace Pionýra. Vykonává usnesení krajské rady Pionýra a mezi jednáními krajské rady řídí její činnost.

Výkonný výbor byl zvolen na VIII. zasedání Pražské rady Pionýra 14. října 2021 s funkčním obdobím tři roky. Mája Šafaříková byla dovolena 24. 4. 2022 a Matěj Zíka 7. 12. 2023.

Jméno Oblast Kontakt (Telefon / E-mail)
Michal „Krtek“ Rejzek předseda POP 777 248 701
michal.rejzek@praha.pionyr.cz
Markéta Fraitová ekonom POP 777 793 701
marketa.fraitova@praha.pionyr.cz
Lukáš „Rybíz“ Breburda ekonomika 720 526 881
lukas.breburda@praha.pionyr.cz
Petr Kubů podpora oddílové činnosti 606 725 872
petr.kubu@praha.pionyr.cz
Ondřej Machulda RISP, vnitřní předpisy 723 135 524
ondrej.machulda@praha.pionyr.cz
Martin Prejza vzdělávání 728 338 336
martin.prejza@praha.pionyr.cz
Mája Šafaříková Fórum mladých, RDMP 773 546 535
maja.safarikova@praha.pionyr.cz
Matěj Zíka IT 777 870 486
matej.zika@praha.pionyr.cz
Výkonný výbor PRP

Krajští delegáti v České radě Pionýra

Delegáti zastupují Pražskou organizaci Pionýra v České radě Pionýra. Pražská organizace Pionýra je na základě počtu registrovaných členů zastupována třemi delegáty.

Delegáti pro jednání České rady Pionýra v roce 2022 byli zvoleni krajským shromážděním delegátů 17. února 2022.

Lukáš „Rybíz“ Breburda
E-mail: lukas.breburda@praha.pionyr.cz
Kateřina Brejchová
E-mail: kaca@pionyr.cz
Michal „Krtek“ Rejzek
E-mail: michal.rejzek@praha.pionyr.cz

Kontrolní komise POP

Kontrolní komise Pražské organizace Pionýra je samostatným voleným orgánem, který kontroluje hospodaření a usnesení Pražské organizace Pionýra a metodicky pomáhá pobočným spolkům v působnosti POP. Zároveň má právo kontrolovat hospodaření nižších organizačních jednotek (např. pionýrských skupin a center).

Kontrolní komise byla zvolena na VIII. zasedání Pražské rady Pionýra 14. října 2021 s funkčním obdobím tři roky.

Předseda kontrolní komise POP

Alena Šerá
Tel.: 723 362 086
E-mail: sery28@seznam.cz

Členové kontrolní komise POP

Pražský správce RISP

Ondřej Machulda
E-mail: risp@praha.pionyr.cz

Správce webových stránek POP

Ondřej Machulda
E-mail: webmaster@praha.pionyr.cz

© 2024 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz