Fórum mladých Pionýrů

Fórum mladých Pionýrů

Fórum mladých Pionýrů je platforma pro diskuse, setkávání a výměnu informací mladších a aktivních členů Pionýra. Fórum zřídila Pražská rada Pionýra v prosinci 2022 jako neformální pracovní orgán.

Co děláme?

 • Poznej.Pionyr.cz - stránky určené začínajícím vedoucím
 • Zápisy z našich schůzek - pro představu, co spolu řešíme
 • Sedmiideálová výzva - sedmiměsíční projekt s velkou plejádou aktivit
 • Setkáváme se 1x měsíčně, abychom řešili, co je zrovna potřeba.
 • Sdílíme si své (nejen) těžké situace, které jsme v rámci oddílové činnosti zažili a nabízíme si různé úhly pohledu a možnosti řešení.
 • Na rok 2024 jsme si stanovili sedm úkolů. Každý z nich se týká jednoho ideálu.
 • Nepravidelně míváme i neformální setkávání, při kterých se prostě jen rádi vidíme a občas z toho vznikají velké věci – snažíme se budovat komunitu, která se o sebe může opřít.

Přidej se k nám!

Stačí vyplnit dotazník, my se ti pak ozveme a pozveme tě na nějaké setkání, kde zjistíš, zda je to pro tebe to pravé.

Kontakt: Mája Šafaříková, forum@praha.pionyr.cz

Podpůrná setkání

Všichni, kdo jakýmkoliv způsobem pracují s dětmi, se někdy nejspíš setkali s pocitem, že něco dělají špatně, že něco nefunguje, že si s něčím nevědí rady. Děje se to všem a je to normální. I vedoucí jsou lidi. Proto přicházíme s myšlenkou pravidelně nepravidelných setkávání, kde by právě takové to situace mohly probírat a hledat k nim možná východiska, či jen poznání, že v tom nejsme sami.
Prosím, vyplňte nám
tento dotazník, ať víme, na čem jsme.

Co je naším cílem?

 • Otevřít příležitost a možnost mladým dobrovolníkům spolurozhodovat o dění ve spolku na úrovni kraje a získat kompetence k řešení problémů na pionýrských skupinách či oddílech.
 • Naučit členy vést jednání a efektivně rozhodovat o jednotlivých bodech programu či dílčích problémech a také je při těchto jednáních podporovat.
 • Přenášet současné problémy a potřeby od oddílů přímo výkonnému výboru Pražské rady Pionýra (VV PRP).
 • Přidat přímý informační tok v rámci Pražské organizace Pionýra (POP) k aktivním vedoucím a instruktorům z oddílů.
 • Podpořit propojování, spolupráci a výměnu zkušeností mezi oddíly v rámci POP.

Proč Fórum vzniklo?

Lektoři pražského pionýrského vzdělávacího centra (PVC 01) se již delší dobu setkávali s účastníky kurzů, kteří by rádi dělali „něco navíc“ a byli více zapojeni, ale třeba k tomu neměli příležitost nebo ten správný impuls. Proto se zrodila myšlenka o vzniku platformy, kde by se mohli potkávat nadšení a aktivní pionýři a která by jim vytvořila bezpečný prostor a poskytovala podporu pro jejich rozlet a zapojení do činnosti spolku.

Dalším úskalím, se kterým se delší dobu potýkáme napříč různými úrovněmi spolku, je nedostatečná prostupnost informací a možností. Tato pochopitelná slabina neomezuje pouze efektivní rozvoj spolku, ale také brání posunu oddílů nejen při práci s dětmi či osobnímu rozvoji našich členů. Fórum mladých pionýrů by mohlo dát příležitost a možnost, jak tuto komunikační bariéru překonávat a dostávat informace až na základní (z našeho pohledu nejdůležitější) úroveň, tedy přímo do rukou oddílových vedoucích a instruktorů.

© 2024 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz