Storno poplatky na vzdělávacích kurzech a akcích POP

VV PRP na svém jednání 15. 3. 2023 schvá­lil výši storno poplatků na vzdělávacích kurzech a školení PVC01 a akcích pořádaných POP.

Storno poplatky na vzdělávacích kurzech a akcích POP

V případě neomluvitelné neúčasti* na kurzu/školení/akci POP bez zajištěné náhrady se stanovují storno poplatky ve výši:

  • 30 dnů před zahájením kurzu/školení/akce ve výši 20% z celkové ceny kurzu
  • 15 dnů před zahájením kurzu/školení/akce ve výši 50% z celkové ceny kurzu
  • 7 dnů před zahájením kurzu/školení/akce ve výši 75% z celkové ceny kurzu

Možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před zahájením kurzu/školení/ak­ce POP.

*omluvitelná neúčast – nemoc (doklad), úmrtí v rodině

Publikováno: pondělí 20. března 2023 0:00 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2024 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz