Školení táborových instruktorů PS Záře

O víkendu 17. – 19. března 2023 proběhl v naší klubovně kurz Pionýrského minima pro naše táborové pracovníky. Vzdělávací akce se zúčastnilo 12 budoucích instruktorů ze všech tří táborových běhů pořádaných naší pionýrskou skupinou Září.

Školení táborových instruktorů PS Záře

Program byl rozdělen do tematických bloků, které obsahovaly BOZP, pionýrologii, teorii hry, zdravovědu a simulace první pomoci.

V rámci BOZP se budoucí instruktoři zaškolili v práci s ohněm, nářadím, bezpečnost při výletech včetně přesunu přes a po silnici, o vhodné výstroji a výzbroji a co všechno kryje pojištění zajištěné pro organizace pracující s dětmi a mládeží Českou radu dětí a mládeže.

Pionýrologie se týkala naší organizace Pionýr a Pionýr­ské skupiny Záře. Instruktoři se dozvěděli co jsou a co obsahují Stanovy Pionýra, vyzkoušeli si pomocí pantomimy předvést ideály Pionýra a vymyslet program, kterým by dětem ideály přiblížili. Ukázali jsme si také jednotící prvky Pionýra, probrali práva a povinnosti členů a v neposlední řadě také organizační strukturu a tradice naší Pionýrské skupiny Záře.

Během teorie hry se mladí instruktoři dozvěděli o tom, jaké jsou věkové zvláštnosti dětí a jak pro ně uzpůsobit program, základy přípravy hry a jak naplnit pedagogické cíle.

Při zdravovědě jsme s instruktory probrali teorii tří kroků, základní životní funkce, přístup ke zraněnému a resuscitaci na Andule (což nebyla účastnice kurzu, ale výcviková panna pro nácvik masáže srdce).

První pomoc si budoucí instruktoři vyzkoušeli i prakticky v rámci tří simulací. Během nich se setkali s poraněním páteře, následky kopnutí do břicha a vyzkoušeli si prakticky i přístup ke zraněnému.

Večer si instruktoři s lektory zahráli deskové a karetní hry, konkrétně Bang, Karak, Cink a kostky.

Na závěr školení se psali písemné testy, ve kterých všichni účastníci získali nad 60% a nikdo tedy z testu nepropadl. Sedm účastníků mělo nad 80% a úspěšně tedy získali certifikát absolventa Pionýrského minima, zbylých pět čeká ještě ústní přezkoušení.

Sesbírali jsme také zpětnou vazbu od účastníků, která hodnotila kladně jak lektory, tak probíranou látku. Lektorům moc děkujeme za jejich čas, který se rozhodli strávit vzděláváním další generace vedoucích na naší Pionýrské skupině Záři a novým instruktorům přejeme plno elánu do jejich práce s dětmi.

 

Článek a foto převzato z FB profilu PS Záře.

Publikováno: pondělí 10. dubna 2023 11:42 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2024 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz