Proběhlo V. zasedání PRP

Ve čtvrtek 7. 12. 2023 proběhlo v budově SMOSK na Senovážném náměstí 23 V. zasedání PRP. O čem jsme jednali se dozvíte dále.

Proběhlo V. zasedání PRP

Výpis důležitějších informací z jednání:

  1. PRP bere na vědomí informace ohledně prokazování pravidelné činnosti v návaznosti na schválenou změnu Směrnice o hlavní činnosti na listopadovém jednání ČRP
  2. PRP schvaluje kritéria prokazování pravidelné celoroční činnosti pionýrských skupin – činnost se prokazuje tak, že je o ní průběžně a aktuálně informováno na webových stránkách nebo sociálních sítích pionýrské skupiny (59 pro / 0 proti / 3 se zdrželi)
  3. PRP bere na vědomí, že podání projektů o granty na MHMP, které mají jako podmínku pravidelnou činnost, bude podmíněno splněním tohoto kritéria
  4. PRP bere na vědomí informace z proběhlého jednání ČRP (změna dodávání schvalovacích listů tábora; metodika k prokazování volna na tábory; zlevněné pronájmy nemovitostí Pionýra pro akce pobočných spolků; termín republikového setkání Pionýra (RESET) 23. – 25. 5. 2025, kemp Pilák, Žďár nad Sázavou)
  5. PRP bere na vědomí konání akce CVVZ v Praze (13. resp. 15. – 17. 11 2024) a výzvu k zapojení se do organizačního týmu nebo i jen jako účastník
  6. PRP bere na vědomí informace ohledně nového veřejně přístupného úložiště POP na Google Disku (kde budou nově dokumenty POP, kromě materiálů k jednání orgánů, které budou nadále pouze po přihlášení na webu pionyr.cz)
  7. PRP volí Matěje Zíku členem VV PRP (62 pro / 0 proti 0 / 0 se zdrželo)
  8. PRP schvaluje zvýšení servisního poplatku POP od roku 2024 na 110 Kč za člena (56 pro / proti / 2 se zdrželo)

Celý zápis najdete pod odkazem. Další jednání PRP, spojené s oblastní poradou, se uskuteční v sobotu 6. 4. 2024 v DDM Beroun..

Publikováno: čtvrtek 14. prosince 2023 14:24 Vložil: Michal Rejzek

« Zpět na výpis článků

© 2024 Pražská organizace Pionýra | praha@pionyr.cz